KONFERENCE

27. STŘEDOEVROPSKÁ GEOGRAFICKÁ KONFERENCE

Organizaci konference zajišťuje v sudém roce Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre, v lichém roce Katedra geografie Pdf MUNI.

Cílem konference je už od jejího vzniku v roce 1993 (po rozpadu ČSFR) udržení blízkých vztahů mezi českými a slovenskými geografy. Tento cíl se organizátorům z obou zemí daří plnit a tato konference se tak stala v obou státech geografickou konferencí s nejdelší dobou trvání.


— CIRKULÁŘ —

V roce 2019 se konference koná dne 17. 10. 2019 na katedře geografie PdF MUNI v Brně – bližší informace je možné získat v 1. cirkuláři


 

Registrace:  od 1. března do 30. září 2019

(on-line na webu: https://goo.gl/forms/HdXYq7JCuBApzT7h1)

od 1. října 2019 až do zahájení konference e-mailugeokonference@seznam.cz nebo v den registrace na místě

Registrační poplatek:V řádném termínu splatnosti, tj. do 30. září 2019

  • balíček A (aktivní účast s posterem, s publikací příspěvku ve sborníku a diskusním společenským večerem) 2 400,
  • balíček B (aktivní účast s posterem bez publikace příspěvku ve sborníku a diskusním společenským večerem) 1 400,
  • balíček C (pasivní účast bez publikace příspěvku s diskusním společenským večerem) 800,
  • balíček D (účast na společenském večeru) 500,

Po termínu splatnosti, tj. od 1. října 2019 do zahájení konference (balíčky A, B, C a D) platba pouze v hotovosti v den zahájení konference s přirážkou 300, k poplatku v řádném termínu.