KONFERENCE

27. STŘEDOEVROPSKÁ GEOGRAFICKÁ KONFERENCE

Organizaci konference zajišťuje v sudém roce Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre, v lichém roce Katedra geografie Pdf MUNI. Cílem konference je už od jejího vzniku v roce 1993 (po rozpadu ČSFR) udržení blízkých vztahů mezi českými a slovenskými geografy. Tento cíl se organizátorům z obou zemí daří plnit a tato konference se tak stala v obou státech geografickou konferencí s nejdelší dobou trvání.


— CIRKULÁŘ —

V roce 2019 se konference koná dne 17. 10. 2019 na katedře geografie PdF MUNI v Brně – bližší informace je možné získat v aktuálním cirkuláři


Základní informace

Termín konání: 17. října 2019 (plenární referáty, panelové diskuse, posterová sekce, společenský večer)

Místo konání: Galerie RUV (suterén), učebny katedry geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, 603 00 Brno

Jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina. Postery je možné vyhotovit v anglickém jazyce s případným slovním komentářem v češtině nebo slovenštině.Registrace

do 30. září 2019 on-line na webu: https://goo.gl/forms/HdXYq7JCuBApzT7h1)
od 1. října 2019 až do zahájení konference emailu geokonference@seznam.cz nebo v den registrace na místě, s příplatkem 300,-Kč

Registrační poplatek: v řádném termínu splatnosti, tj. do 30. září 2019

  • balíček A (aktivní účast s posterem, s publikací příspěvku ve sborníku a diskusním společenským večerem) 2 400,
  • balíček B (aktivní účast s posterem bez publikace příspěvku ve sborníku a diskusním společenským večerem) 1 400,
  • balíček C (pasivní účast bez publikace příspěvku s diskusním společenským večerem) 800,
  • balíček D (účast na společenském večeru) 500,
  • balíček x je možné i publikovat příspěvek ve sborníku bez výstupu v posterové nebo panelové sekci. V takovém případě prosím zvolte balíček A. Následně prosím toto variantu výslovně popište do emailu. Deadline pro zaslaní příspěvků k publikovaní ve sborníku je 31. 10. 2019

Po termínu splatnosti, tj. od 1. října 2019 do zahájení konference (balíčky A, B, C a D a x ) platba pouze v hotovosti v den zahájení konference s přirážkou 300, k poplatku v řádném termínu.


Informace pro přednášející v panelové diskusi (vyžádané příspěvky)

Pro prezentaci panelových příspěvků je vyhrazeno max. 10 minut. Prosíme autory o dodržení časového harmonogramu. Panelové příspěvky mohou být doplněny prezentací ve formátu .ppt.

Informace pro posterovou sekci

Doporučený formát: A0 (841 x 1189 mm) nebo menší. Postery lze doručit osobně v den konference. Posterová sekce se uskuteční v Galerii RUV (hlavní jednací místnost), kde budou postery vyvěšeny po dobu trvání konference. Po zahájení sekce by měl autor posteru zájemcům během 2–5 minut představit poster. Následně by měla proběhnout krátká diskuze mezi účastníky sekce.