Konference

Organizaci konference zajišťuje v sudém roce Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre, v lichém roce naše Katedra geografie Pdf MU.

Cílem konference je už od jejího vzniku v roce 1993 (po rozpadu ČSFR) udržení blízkých vztahů mezi českými a slovenskými geografy. Tento cíl se organizátorům z obou zemí daří plnit a tato konference se tak stala v obou státech geografickou konferencí s nejdelší dobou trvání.

V roce 2017 se konference koná ve dnech 12.–13. 10. 2017 na katedře geografie PdF MU v Brně – bližší informace je možné získat v 1. cirkuláři

 

Program ke stažení zde (verze platná k 10. 10. 2017, 14:00)