Konference 2017

Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe

Vážení členové české a slovenské geografické komunity, přátelé geografie, rádi bychom vás pozvali na již 25. ročník středoevropské geografické konference. Výroční konference je koncipována oproti minulým ročníkům poměrně odlišně. Rádi bychom opustili model prezentace lineárně řazených příspěvků v tematických sekcích a prostřednictvím panelových diskusí vytvořili příležitost k hlubším reflexím aktuálních problémů geografie. Zájemci o prezentaci konferenčního příspěvku budou mít příležitost vystoupit v rámci posterové sekce. Konferenční příspěvky budou i nadále publikovány ve sborníku (sborník bude zaslán k zařazení do databáze WoS).

Těšíme se na viděnou v Brně.

Galerie fotografií z konference je k nahlédnutí na konci stránky

For photogallery please scroll down

 

Základní informace

Místo konání: Katedra geografie, Pedagogická fakulta MU, Brno, Poříčí 7, 603 00 Brno

Termín konání: 12.–13. října 2017

 

Registrace

Probíhá od 1. 3. do 30. 9. 2017 pomocí elektronického formuláře

Od 1. října 2017 až do zahájení konference e-mailem na lnenicka@ped.muni.cz nebo v den registrace na místě při prezenci.

 

Registrační poplatek

V řádném termínu splatnosti, tj. do 30. září 2017

 • balíček A(aktivní účast s publikací příspěvku ve sborníku a diskusním společenským večerem) 2 300,- Kč
 • balíček B (aktivní účast s posterem bez publikace příspěvku ve sborníku s diskusním společenským večerem) 1 300,- Kč
 • balíček C (pasivní účast bez publikace příspěvku s diskusním společenským večerem nebo publikace příspěvku ve sborníku) 800,- Kč
 • balíček D (účast na společenském večeru) 500,- Kč

Po termínu splatnosti, tj. od 1. října 2017 do zahájení konference (balíčky A, B, C a D) platba pouze v hotovosti v den zahájení konference s přirážkou 300,- Kč k poplatku v řádném termínu.

Registrační poplatek je nastaven prostřednictvím Obchodního centra MU

 

Programová náplň konference    v .pdf ke stažení zde

Plenární zasedání (10:00–12:00 hod.):

 • 25 ročníků středoevropské geografické konference: výhledy a výzvy (doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc., Katedra geografie, PdF MU)
 • Kartografie – okno do geografie? (PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., Katedra geografie, PřF UJEP)
 • Užitečná geografie (doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., Katedra geografie, PdF MU)
 • Digitální populace – problém nebo výzva? (RNDr. Mária Nogová, Ph.D., Štátny pedagogický ústav, Bratislava)

Panelová jednání (13:30–15:40 hod.):

1. Fyzická geografie a její aplikace (v kartografii, GIS, vzdělávání, plánování, bezpečnosti …)

Témata: Příspěvek geografie pro bezpečnost obyvatelstva, pro ochranu přírody a krajiny a pro regionální a místní rozvoj.

Panelisté:

 • doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc., Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., pobočka Brno
 • prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., Katedra geografie a regionálneho rozvoja, FPV UKF v Nitre
 • doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., katedra geografie, PdF MU

2. Socioekonomická geografie a její aplikace (v odborné praxi, vzdělávání, plánování)

Témata: Jaká témata lze v socioekonomické geografii považovat za „tradiční“, jaká za ustupující a jaká za nastupující. Jak se tato témata odráží v praxi a ve vzdělávání.

Panelisté:

 • doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK
 • RNDr. Robert Osman, Ph.D., Geografický ústav PřF MU
 • RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., Katedra geografie, PdF MU

3. Regionální geografie a její aplikace (v kartografii, GIS, vzdělávání, plánování, řízení)

Témata: 1. Výzvy regionální geografie – tradiční dělení světa x nové přístupy;  2. Vliv politiky a ekonomiky na vývoj a změny regionů světa; 3. Integrovaný přístup k vymezení regionů EU 2014+; 4. Územní disparity světa – případové studie.

Panelisté:

 • prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF OSU
 • RNDr. Petr Daněk, CSc., Geografický ústav PřF MU
 • Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., Katedra geografie, PdF MU

Délka trvání panelu: 120 minut s přestávkou 10 min.

Garant každého z panelů a 2–3 další oslovené osobnosti si připraví vyžádané 10minutové vystoupení o některé z klíčových problémů příslušné oblasti geografie a zakončí je otázkou/výzvou/tématem, které je nutné/vhodné vyřešit. V následující diskusi by se účastníci panelové diskuse společně s publikem snažili najít řešení. Každý panel by se měl dobrat smysluplného vyústění/zodpovězení nastolených otázek.

Posterová sekce (16:00–16:30 hod.):

Posterová sekce se uskuteční na chodbách PdF MU. Registrace posteru probíhá pomocí elektronického formuláře obdobně jako u článku, je nutné vyplnit název, abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce. Doporučený formát: A0 (841 x 1189 mm) nebo menší. Postery lze doručit osobně v den konference; budou vyvěšeny v průběhu konference.

Autor posteru by měl během 2–5 minut představit poster. Následně by měla proběhnout velmi krátká diskuze mezi účastníky sekce.

Pokyny pro tvorbu posteru jsou uvedeny zde.

Diskuzní večer (od 19:00 hod.)

Diskuzní večer se bude odehrávat v prostorách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenštinaangličtina.

Sborník abstraktů v elektronické podobě ke stažení zde

Sborník

V rámci konference bude vydán sborník abstraktů i post-konferenční recenzovaný sborník příspěvků s ISBN v tištěné a on-line podobě.

Zaslání abstraktu příspěvku v češtině a v angličtině (max. 1000 znaků) bude součástí elektronické registrace a poslední možný termín registrace uplyne 30. září 2017.

Deadline pro zaslání konferenčního příspěvku je stanoven na 31. října 2017. Příspěvky posílejte na e-mail: hsvobodova@ped.muni.cz. Příspěvek zasílejte ve formátu Microsoft Word zpracovaný podle šablony, kterou naleznete na webu konference. Maximální rozsah příspěvku je 12 stran textu podle šablony včetně obrázků, tabulek a literatury. Nejpozději do tří pracovních dnů po zaslání příspěvku Vám přijde potvrzení (na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci) od programového výboru o jeho obdržení. Příspěvky pro publikaci jsou vyžadovány v anglickém jazyce. Příspěvky by svým charakterem měly odpovídat tzv. working papers, tzn. článkům informujícím o probíhajícím výzkumu, podávající předběžné nebo dílčí výsledky. Sborník bude, stejně jako předchozí ročníky, zaslán k hodnocení na WoS. S ohledem na tuto skutečnost, citujte a odkazujte převážně na anglicky psanou literaturu.

Sborník z 23. ročníku konference, zapsaný od února 2017 na WoS, je dostupný na webu: www.munispace.cz.

Pro psaní příspěvku použijte tuto šablonu.

Exkurze

pátek 13. října 2017 bude od 9 hod. organizována exkurze do Kostnice u sv. Jakuba v Brně spojená s prohlídkou interiérů kostela (v centru města na Jakubském náměstí). Více na: http://ticbrno.cz/cs/podzemi/kostnice-u-sv-jakuba

Vstupné na exkurzi je ve výši 140 Kč (vstup do kostnice).

Případný zájem o exkurzi je nutné v registračním formuláři potvrdit zaškrtnutím příslušného pole.

Vědecký výbor konference

 • doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (KGe PdF MU; předseda Jihomoravské pobočky ČGS)
 • doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (KGe PdF MU)
 • doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (KGe PdF MU)
 • doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. (KGRR FPV UKF)
 • doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. (KGRR FPV UKF)
 • doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. (KGRR FPV UKF)
 • RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (KGe PdF MU)

Organizační výbor konference

 • Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D. (KGe PdF MU)
 • Mgr. Radek Durna (KGe PdF MU)
 • Kateřina Hönigová (KGe PdF MU)

 

Doplňující informace

Stravování: Během konferenčních dnů formou coffee breaku. Na společenském večeru zajištěn studený i teplý bufet.

Ubytování: Ubytování si zajišťují účastníci individuálně. Brno má dostatek ubytovacích kapacit různé cenové úrovně i kvality služeb. Pro inspiraci můžete využít následující:

Všechny hotely jsou dostupné od budovy Pedagogické fakulty do 20 minut. Další možnosti ubytování si můžete vyhledat na webových stránkách turistického informačního centra města Brna.

 

Organizační garant konference

Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., Katedra geografie PdF MU, Pedagogická fakulta, tel. +420 549 494 993, e-mail: lnenicka@ped.muni.cz