Studium

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (3 – leté), Bc.

Bakalářský studijní program zahrnuje v rámci kombinace studia dvou předmětů studijní obor:
Pedagogické asistenství zeměpisu pro ZŠ

V rámci bakalářského studia získají studenti široký základ geografických , přehled o odborné literatuře a osvojí si základní metody geografického výzkumu.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (2 – leté), Mgr.

Navazující magisterský studijní program zahrnuje v rámci kombinace studia dvou předmětů studijní obor:
Učitelství zeměpisu pro ZŠ

Magisterské studium připravuje studenty v rámci výuky oborových didaktik na přímou výuku na základních školách. Studenti si navíc rozšíří vědomosti v rámci studia regionální geografie světových makroregionů.

DOKTORSKÉ STUDIUM (4 – leté), Ph.D.

Absolventi magisterského studia Učitelství geografie mohou dále pokračovat formou prezenčního nebo kombinovaného studia v doktorském studijním programu Pedagogika – studijním oboru Pedagogika se zaměřením na oborovou didaktiku geografie.

Rigorózní řízení, PhDr.

Absolventi magisterského studia mohou také absolvovat rigorózní řízení ve studijním programu Učitelství zeměpisu pro ZŠ a získat tak titul PhDr.

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí katedra geografie možnost rozšíření o další aprobační předmět – zeměpis pro základní školy .

VÝUKU NA INTEGROVANÉM TERÉNNÍM PRACOVIŠTI

Katedra geografie nabízí základním a středním školám ukázku terénní výuky na integrovaném pracovišti v Jedovnicích.