Předměty pro studenty MU

Pro studenty MU nabízíme následující předměty:

PdF:Ze0030 Geografická exkurze do zahraničí

Cílem předmětu je demonstrovat vybraný region Země v jeho přírodních, ekonomických a sociální souvislostech a vzhledem k jeho historii a současné politické situaci. Studenti si předem připravují zvolená témata týkající se navštíveného regionu tak, aby společně pokryly celé spektrum geografické problematiky. Studenti porozumí situaci v navštíveném regionu, umí podobnou akci zorganizovat pro své budoucí žáky na pracovišti. Umí jednat s lidmi v cizím jazyce v daném regionu s ohledem na jeho zvláštnosti.

Exkurze se uskuteční pouze při účasti min. 30 studentů.

PdF:Ze0065 Geografie Brna

Sylabus:

  • 1. Přednáška: Historie a současnost Brna – obecné teoretické aspekty.
  • 2. Exkurze: exkurze do brněnského podzemí / technických sítí / urban centra / vida centra / spalovny apod.
  • 3. Brno tematicky: Brno průmyslové/administrativní/univerzitní/kulturní/sportovní…
  • 4. Případová studie spojená s návštěvou lokality: zpracování vybraného problému ve městě z pohledu geografa.
  • 5. Poznávání Brna hrou (geocaching, QRcaching).

Jedná se o blokovou výuku 4 x 3 hodiny.