Přijímací řízení

Do bakalářských studijní oborů jsou přijímáni studenti s úplným středoškolským vzděláním, kteří úspěšně absolvovali přijímací řízení.

Do navazujícího magisterského studijního programu jsou přijímáni studenti s ukončeným bakalářským vzděláním, kteří úspěšně absolvovali přijímací řízení.

Tiskopis elektronické přihlášky se nachází na adrese is.muni.cz/prihlaska/ a je nezbytné ho vyplnit ve všech rubrikách. Studijní program a obor vyplní uchazeči podle seznamu uvedeného v Informacích o programech (is.muni.cz/prihlaska/), případně na www.muni.cz v části STUDIUM. V případě mezifakultního studia (kombinace Animátor sportovních aktivit + Pedagogické asistenství zeměpisu) jsou další podrobnosti uvedeny na stránkách příslušné fakulty.

Podrobné informaci vztahující se k přijímacímu řízení na Pedagogické fakultě jsou uveřejněny na www.ped.muni.cz v sekci Studium pod záložkou Přijímací řízení.

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ

  • V rámci přijímacího řízení do bakalářského studia je uchazeč povinen vykonat přijímací zkoušku, která se skládá z testu studijních předpokladů (dále TSP). Ukázkový TSP je k nahlédnutí na www.muni.cz/admission/bachelor_test nebo na is.muni.cz/prihlaska/. Příprava na TSP není založena na studiu literatury, pro inspiraci navštivte www.aleph.cz/index.html.
  • Přijímací řízení do navazujících magisterských programů neprobíhá formou TSP, ale píše se pouze písemný test ze základů věd o člověku.
  • Přijímací řízení do doktorského studia probíhá většinou v druhé polovině měsíce června a skládá se ze tří částí:
  1.  Rozpravou nad tezemi disertační práce.
  2. Odbornou rozpravou.
  3. Jazykovou zkouškou ze světového jazyka.

Často kladené dotazy ohledně přijímacího řízení naleznete na is.muni.cz/do/1499/metodika/stud/prijriz/FAQ.html.