Bakalářské studium

V bakalářském studiu je v akademickém roce 2016/2017 možné studovat obor Pedagogické asistenství zeměpisu v kombinacích Aj – Z, D – Z, Fy – Z, Ch – Z, M – Z, Nj – Z, Ov – Z, Př – Z, Fj – Z, Rj – Z, TV – Z

Předměty oboru jsou uvedeny ve studijním katalogu pro akademický rok 2016/2017 prezenčního bakalářského studia Pedagogické asistentství pro ZŠ

 

Od akademického roku 2017/2018 vstupuje v platnost nová akreditace s pozměněnou skladbou předmětů tříleté prezenčního bakalářského studia studijního oboru Zeměpis se zaměřením na vzdělávání.

Studium oboru představuje geografii jako moderní a společnosti užitečnou vědeckou disciplínu využívající nejnovější informační a geoinformační technologie. Důraz je kladen na získávání znalostí a dovedností přímo v terénu.

Znalosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele zeměpisu a ve výchovné a pomocné edukační práci. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času.