Okruhy k Bc./Mgr. SZZ

Tématické okruhy otázek k bakalářské státní závěrečné zkoušce z geografie

Bakalářské otázky pro státní zkoušky jsou ke stažení zde (verze k 7. 3. 2015).

Tématické okruhy otázek pro státní závěrečnou zkoušku z geografie a didaktiky geografie

Magisterské otázky pro státní závěrečné zkoušky jsou ke stažení zde (verze k 18. 9. 2017).

Upozornění:

  • Student v úvodu výkladu stručně uvede studijní materiály z nichž čerpal informace pro zodpovězení otázky.
  • U každé otázky se předpokládá znalost podání dané problematiky v užívaných učebnicích zeměpisu.
  • Vybraný okruh učiva v otázce z didaktiky geografie je nutno podat z teoretického hlediska a vybrané téma z hlediska didaktické analýzy – tj. odborný rozsah, zařazení do systému geografických věd, zařazení do výuky v RVP a ŠVP, výběr jedné hodiny z uvedeného tématického celku a její demonstrace před tabulí podle modelové přípravy na výuku.
  • Každá otázka může být zkoušejícím přiměřeně zúžena.

Závěrečná práce

Pokyny k psaní závěrečné práce (bakalářské / diplomové) upravuje Pokyn děkana k bakalářským a diplomovým pracím a Standard pro realizaci závěrečných prací – verze platná od března 2016.