Okruhy k Bc./Mgr. SZZ

Tématické okruhy otázek k bakalářské státní závěrečné zkoušce z geografie

Bakalářské otázky pro státní závěrečnou zkoušku jsou ke stažení zde (verze k 24. 9. 2019 platná pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2017/2018).

Starší verze bakalářských otázek (aktuální k 7. 3. 2015) je platná pro studenty, kteří zahájili studium dříve než v akademickém roce 2017/2018. Ke stažení je zde

Tématické okruhy otázek pro státní závěrečnou zkoušku z geografie a didaktiky geografie

Magisterské otázky pro státní závěrečné zkoušky jsou ke stažení zde (verze k 29. 9. 2019 platná pro studenty, kteří zahájili studium v akademickém roce 2018/2019).

Starší verze magisterských otázek (aktuální k 18. 9. 2017) je platná pro studenty, kteří státní závěrečnou zkoušku opakují. Ke stažení je zde

 

Závěrečná práce

Pokyny k psaní závěrečné práce (bakalářské / diplomové) upravuje Pokyn děkana k bakalářským a diplomovým pracím a Standard pro realizaci závěrečných prací – verze platná od března 2016.