Informace pro ZŠ a SŠ

jedovnice_03Pracoviště zabezpečuje terénní cvičení a pedagogickou praxi studentů PdF. Organizuje různé formy terénního vyučování pro základní a střední školy z celé ČR v měsících – květen, červen a září. Zaměření pobytu, vlastní program, formu a délku pobytu si určují jednotliví vyučující podle nabídky činností, které mohou na pracovišti provozovat a podle věku žáků. (Viz tab. č. 1.) Těžiště práce pak spočívá především na samotných učitelích. Jsme rádi, když se na pomoc při zabezpečení výuky domlouvají se studenty PdF, kteří zde mohou vykonávat souvislou pedagogickou praxi.