Výuka pro 2. stupeň ZŠ

jedovnice_08Terénní praxe probíhá na Integrovaném terénním pracovišti PdF MU v obci Jedovnice a je určena pro studenty prvního ročníku magisterského studia Učitelství zeměpisu. Je zaměřena na praktická cvičení v terénu, která jsou, oproti výuce na učebnách, orientována především na dovednosti spojené se sběrem dat z primárních zdrojů formou pozorování, ternního mapování, dotazníkového šetření, orientace v terénu s pomocí různých druhů map, buzoly a GPS, sběrem materiálu a analyzováním.

Celá terénní praxe je zároveň přípravou studentů na vedení tohoto způsobu výuky se žáky základních a středních škol.