Terénní praxe – 2020

Vážení studenti, v souvislosti s vývojem situace ohledně šíření covid-19 jsme museli aktualizovat rozpis terénních praxí. Aktuální verze je zde, nicméně nic není definitivní, řídíme se pokyny vlády. Sledujte další informace, které zveřejňujeme zde i na webu katedry.