více informací na MUNI.cz


Po absolvování konzervatorních studií v první polovině 80. let vystudoval obor Hra na klavír na JAMU v Brně (ukonč. 1989). Od roku 1989 působí na PdF MU (dříve PdF UJEP), na katedře hudební výchovy. V roce 1998 získal na PdF MU titul Ph.D. po obhájení disertační práce Vliv improvizace na vnímání hudby 20. století, roku 1999 na téže škole úspěšně absolvoval habilitační řízení v oboru Skladba a interpretace a získal titul doc. V roce 2015 obhájil svoji druhou disertační práci Kompoziční principy Miloslava Ištvana v jeho vlastní tvorbě v rámci rigorózního řízení na JAMU v Brně. Po celou dobu se věnuje interpretaci klavírních děl převážně z oblasti soudobé vážné hudby a v posledních letech intenzivně komponuje vlastní skladby v oboru komorním i orchestrálním. Roku 2016 byla v brněnském Divadle Na Orlí provedena jeho opera Mistrová.