• Oborová komise pro doktorské studium
  • Disciplinární komise
  • Rada pro kulturu a umění
  • Vědecká rada Pedagogické fakulty
  • kontakt:

Více informací na MUNI.cz


Pedagogické práci se věnuje na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty od r. 1994. Vyučuje tyto předměty: Sólový zpěv, Hlasová výchova, Dějiny a literatura zpěvu, Metodika výuky zpěvu, Interpretační seminář, Seminář k dějinám hudby. Několik sezón působil jako sólista Národního divadla v Brně, později se věnoval bohaté koncertní praxi. Je významným specialistou na autentické provozování starší hudby – oživuje (nejen) českou písňovou tvorbu první poloviny 19. století (J. J. Ryba, F. M. Kníže, M. Ebner von Eschenbach), bohaté uplatnění nachází však také jako interpret skladeb soudobých – uvedl např. premiéry děl P. Ebena, M. Košuta, P. Řezníčka, M. Štědroně, A. Parsche, P. Tenhaefa, V. Wimmera. Mimo sólové projekty je jedním z uměleckých vedoucích vokálně experimentálního souboru  Affetto, který se věnuje hudbě renesanční, soudobé klasice i polyžánrovým přesahům. Spolupracoval s předními soubory provozujícími starou hudbu (Flores Musicae, Musica Florea, Capella Regia, Rožmberská kapela, Pražští madrigalisté), zpíval na Pražském jaru, prestižních evropských festivalech staré hudby v Regensburgu, Herne, Brežici atd., koncertoval na univerzitách v Jižní Americe a realizoval řadu rozhlasových a televizních nahrávek v tuzemsku i v zahraničí (Německo, Polsko, Španělsko, Slovinsko). Na CD natočil např. díla B. M. Černohorského, J. Handla, B. Martinů, A. Michny, J. D. Zelenky.