Více informací na MUNI.cz


Je absolventkou brněnské konzervatoře (obor hra na klavír) a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (tehdejší UJEP, obor etnografie). Na Katedře hudební výchovy PdF MU působí od roku 1997, kde vyučuje hře na klavír, vede etnomuzikologické semináře atd. Pedagogické a umělecké činnosti se věnuje již od dob studií. Nejdříve působila v Základní umělecké škole v Uherském Hradišti (1976–90), poté na Konzervatoři Brno (1990–94). Od r. 1990 rovněž vyučuje hře na klavír v brněnské ZUŠ Jaroslava Kvapila; zde vykonává i korepetitorskou činnost. Je autorkou mnoha folkloristických, muzikologických a hudebně sociologických studií, které prezentuje v odborných časopisech, sbornících, monografiích nebo na konferencích u nás i v zahraničí. Z jejích nevýznamnějších publikací lze zmínit monografii Sběratel lidových písní Martin Zeman z Velké nad Veličkou (1854–1919): Profil – Odkaz – Hudebně pedagogické inspirace (Brno: MU, 2011). Jako pianistka se uplatňuje v oblasti komorní hudby, zvláště však spolupracuje se sborovými tělesy: např. Pěveckým sborem Masarykovy univerzity, Pěveckým sborem Pedagogické fakulty MU a sborem Primavera, působícím při ZUŠ J. Kvapila v Brně. S těmito uměleckými soubory realizovala řadu koncertních a soutěžních vystoupení, např. ve Slovinsku, Francii, Itálii, Rakousku, Slovensku atd. V rámci univerzitních mezinárodních projektů se podílí na realizaci hudebních workshopů, koncertů a představení (ČR, Německo, Maďarsko, Turecko, Rakousko, Itálie, Rumunsko, Francie), dlouhodobě organizuje Interpretační soutěž Masarykovy univerzity