Více informací na MUNI.cz


V letech 1971–1977 studovala Konzervatoř v Brně, obor Hra na klavír, a 1977–1981 stejný obor na JAMU v Brně. V období 1981–1994 byla zaměstnána na JAMU jako klavírní korepetitorka na Katedře zpěvu a od roku 1995 až dosud působí jako pedagog na Katedře hudební výchovy PdF MU. Vyučuje v bakalářském a magisterském studiu Hru na klavír, Komorní hru a Interpretační seminář pro ZŠ a SŠ a Hru na klavír v oboru Učitelství pro MŠ. V roce 2011 vydala skriptum Výběr písní pro klavírní improvizaci oboru Učitelství mateřských škol.