• Odborný asistent
  • Konzultant studijního programu Hudební výchova
  • Webmaster
  • kontakt:

Více informací na MUNI.cz nebo v Informačním systému MU.


Vystudoval kombinaci oborů Hudební výchova a Německý jazyk a literatura na Pedagogické fakultě MU. Poté absolvoval doktorské studium na Katedře hudební výchovy v oboru Hudební teorie a pedagogika.

Jeho odbornost směřuje zejména do oblasti hudebního softwaru a moderních technologií včetně jejich aplikace do hudební praxe a vzdělávání. Zvláštní pozornost věnuje záznamu hudby, počítačové notografii a výukovým programům a aplikacím. Z teoretických oblastí se specializuje na filmovou hudbu a obecnou hudební teorii. Aktivně působí jako sólista v operních představeních i jako člen vokálních ansámblů. Je hráčem na strunné drnkací nástroje různého druhu, přičemž se snaží pronikat do více hudebních žánrů, od klasické hudby přes rock až po španělské flamenco. Příležitostně se věnuje kompozici, zejména klasické a filmové hudby, a hudebnímu aranžérství.

Na Katedře hudební výchovy PdF MU v současnosti vyučuje základy hry na klavír a hru na kytaru, podílí se na výzkumech a dalších vědeckých aktivitách katedry, stejně jako na projektech s regionální i celostátní působností.