Více informací na MUNI.cz


Roku 1973 absolvovala tamtéž s kombinací oborů Český jazyk – Hudební výchova. O šest let později získala na PdF MU titul PhDr., a to v oboru Teorie vyučování hudební výchovy. Titul CSc. obdržela roku 1989 na Univerzitě Karlově v Praze (obor Teorie vyučování hudební výchovy). Na Katedře hudební výchovy PdF MU působí od r. 1977 jako odborná asistetka. Ve své pedagogické praxi se věnuje didaktice hudební výchovy. Kromě toho se podílí na věděcko-výzkumné činnosti a mezinárodních projektech. 2012-2014: OPVK Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD)
pedagogických pracovníků (CZ.1.07/1.3.41/020043) – Educoland, 2015-2017: Mezinárodní projekt Musik kreativ+.