• Oborová komise pro doktorské studium
  • Vědecká rada Pedagogické fakulty
  • kontakt:

více informací na MUNI.cz


Po studiu kompozice na JAMU (1973-1978 Ctirad Kohoutek) měl v letech 1978-1983 svobodné povolání. Od roku 1983 do roku 1991 byl zaměstnán na Taneční konzervatoři a od roku 1991 působí na KHV PedF MU. V letech 2001-2008 byl i interním pedagogem JAMU a v letech 2005-2009 i VŠMU v Bratislavě. Bohatá kompoziční činnost. Autor více jak 85 kompozic z oblasti hudby komorní symfonické, hudebně-dramatické, elektroakustické a filmové, které byly mj. provedeny ve více než 20 státech světa. V posledních letech se věnuje i filmování. Ve spolupráci s ČT natočil cyklus 13 hodinových dokumentů s názvem Svědkové času.