Filmová hudba

Katedra hudební výchovy zve nejen své studenty k zápisu nově vzniklého volitelného předmětu Filmová hudba (HV57). Jeho výuka začne na jaře 2021. Předmět má celouniverzitní působnost a studenti se v něm dozví vše důležité o tom, jak vzniká hudební doprovod filmu, seznámí se s předními skladatelskými osobnostmi u nás i ve světě a budou se orientovat v nejrůznějších funkcích, které z filmové hudby dělají nepostradatelnou složku audiovizuálních děl.