Adventní koncert Pedagogické fakulty MU, 3. 12. 2019 (Besední dům)

První vystoupení cimbálového souboru Pedagogické fakulty MU „MUNICIMBAL“ při Dni absolventů, 14. 6. 2019 (Pedagogická fakulta MU)

Sborový koncert Vachova sboru moravských učitelek a Pěveckého sboru Pedagogické fakulty MU, 7. 5. 2019 (Pedagogická fakulta MU)

Klavírní recitál doc. Petra Haly, 24. 4. 2019

(Sál Milosrdných bratří)

Dny mladých interpretů (Klub moravských skladatelů + Pedagogická fakulta MU), 5. 3. 2019

(Pedagogická fakulta)

 

Klavírní workshop a odborná přednáška Wojciecha Waleczka, 27. 2. 2019

(Pedagogická fakulta)

 

Adventní koncert 27. 12. 2018 

(Sál Milosrdných bratří)

Koncert orchestru Collegium musicum 5. 12. 2018 

(Besední dům)

Adventní koncert 27. 12. 2017 

(Sál Milosrdných bratří)

Koncert PSPF a Mladých brněnských symfoniků 18. 12. 2017 

(kostel Nejsvětějšího srdce Páně, Brno-Husovice)

Absolventský koncert Markéty Böhmové 5. 12. 2017

(Sál Milosrdných bratří)