Klavírní recitál Wojciecha Waleczka

Dne 26. února 2019 bude na Pedagogické fakultě MU uspořádán hudební recitál polského klavíristy Wojciecha Waleczka.