Celoživotní vzdělávání je na Katedře hudební výchovy realizováno jako rozšiřující studium v rámci oboru Hudební výchova pro střední školy.

Seznam otázek pro závěrečnou zkoušku

PDF ke stažení zde: Tematické okruhy_ZZ_CŽV

Garantem oboru CŽV pro Katedru hudební výchovy je prof. Michal Košut, Ph.D. (kosut@ped.muni.cz).

Podrobnější informace o programu celoživotního vzdělávání naleznete na stránkách Centra CŽV (http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani).