1. VIZUÁLNÍ KURZY

slovní výklad, statický notový zápis
 • Čeští kantoři a Jakub Jan Ryba (text) – dokument PDF
 • Technika klavírního doprovodu lidových písní (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, text) – dokument PDF
 • Příklady klavírních doprovodů (Učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ, noty) – dokument PDF
 • Příklady klavírních doprovodů vybraných lidových písní (Učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ, Hra na nástroj 1) – dokument  PDF 1. díl, dokument PDF 2. díl, dokument  PDF 3. díl
 • Sylabus k předmětu KEYBOARDY (text, obrázky) – dokument HTML

2. NOTY


3. AUDIOVIZUÁLNÍ (MULTIMEDIÁLNÍ KURZY)

 • Hra na klavír 1 – podpůrný multimediální kurz pro studenty Učitelství pro MŠ –dokument HTML
 • Hra na klavír 2 – podpůrný multimediální kurz pro studenty Učitelství pro MŠ – dokument HTML
 • Dějiny hudby – romantismus – dokument HTML, možnost stáhnout kurz v PDF a MP3
 • Improvizace klavírního doprovodu na základě akordových značek (Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, text, obrázky, noty v PDF, zvukové ukázky v MP3) – dokument HTML
 • Teoretické základy hry na keyboard (text, obrázky, zvukové ukázky v MP3) – dokument HTML
 • Nástroje symfonického orchestru (zvuk a různé druhy artikulace, obrázky)   – dokument HTML
Hudební analýza (noty, zvuk, komentovaná animace) – videosoubory: