Magisterské studium je na Katedře hudební výchovy poskytováno ve studijních oborech Učitelství hudební výchovy pro základní školy, Učitelství hudební výchovy pro střední školy a ve specializovaných studijních oborech Hra na klavír a Sólový zpěv.

Přijímací řízení

Semestrální přehrávky

Státní závěrečné zkoušky