Součástí studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ je na Pedagogické fakultě MU také studium hudební výchovy. Obsahem studia je hudební teorie včetně základů harmonie, dějiny hudby, základy dirigování a vedení dětských souborů, intonace, didaktika hudební výchovy, hra na klavír a keyboardy a hlasová výchova.

Přijímací řízení

Hra na klavír