Požadavky k ukončení předmětu Hra na klavír

  • Učitelství pro 1. stupeň základní školy (platí pro všechny 4 semestry výuky a pro prezenční i kombinovanou formu studia)

1. semestr     2. semestr     3. semestr     4. semestr


ZÁKLADNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY (pro všechny 4 semestry):

CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7275-6. (Teoretická část skript je dostupná online na tomto webu ve složce E-learning.

BARTOŠ, Ivo. Improvizace klavírního doprovodu na základě akordických značek [online]. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2005. E-learningový kurz. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2005/ZS1BP_HN4/786288/start.html