• ZS1BP_HN1 Hra na nástroj 1
  • ZS1BK_HN1 Hra na nástroj 1

CÍLE PŘEDMĚTU: hra klavírního doprovodu k písním lidovým a umělým. Hra přednesové skladby.

OSNOVA: v návaznosti na předmět Hudební teorie

a) hra durových stupnic (C, D, Es, E, F, G, A) v rozsahu dvou oktáv rovným pohybem nebo protipohybem

b) hra akordů a jejich obratů každou rukou zvlášť – tónické trojzvuky z tónin uvedených v bodu a)(harmonicky tenuto a staccato, melodicky malý rozklad legato)

c) hra durových harmonických kadencí T–S–T–D–D7–T ve všech durových tóninách, s modulacemi do tónin o půl tónu vyšších prostřednictvím jejich dominantních kvintsextakordů. Notový zápis v PDF se nachází ve složce E-learning na webu Katedry HV.

d) základy improvizace – doprovody k 25 písním (20 písní z 1. ročníku, 5 písní z 2. ročníku). Základní doprovodné stylizace ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu, hra akordických značek, používání pravého (prolongovacího) pedálu, hra se zpěvem písně

e) přednesová skladba

METODY HODNOCENÍ: Typ výuky – cvičení. Domácí příprava, povinnost navštěvovat výuku (účast min. 80%).

ZÁPOČET:
1) hra durových stupnic (C, D, Es, E, F, G, A) a tónických trojzvuků (akordů) odpovídajících tónin
2) hra durových harmonických kadencí 

3) hra doprovodů k 25 písním dle výběru vyučujícího – hra se zpěvem písně
4) hra přednesové skladby (hra zpaměti není podmínkou)