• ZS1BP_HN3 Hra na nástroj 3
  • ZS1BK_HN3 Hra na nástroj 3

CÍLE PŘEDMĚTU: prohlubování dovedností studentů a studentek ve hře na klavír, jejich samostatná volba vhodných stylizací lidových písní, používání mimotonálních dominat, transpozice písní

OSNOVA: 
a) hra hlasových cvičení v dur a v moll s doprovodem levé ruky využívajícím akordů tóniky a dominanty a s modulacemi do tónin o půl tónu vyšších pomocí jejich dominantních kvintsextakordů (viz E-learning na webu Katedry HV)

b) základy improvizace – doprovody k dalším 25 písním (10 písní z 3. ročníku, 15 písní ze 4. ročníku)

  • tvoření předehry, mezihry a dohry
  • transpozice vybraných tří písní alespoň do jedné z tónin s ohledem na pěvecký rozsah žáků

c) hra přednesové skladby

METODY HODNOCENÍ: Typ výuky – cvičení. Domácí příprava, povinnost navštěvovat výuku (účast min. 80%).

ZÁPOČET:
1) hra hlasových cvičení

2) hra doprovodů k 75 písním (50+25) dle výběru vyučujícího – předehra, mezihra, dohra, transpozice, hra se zpěvem písně 
3) hra přednesové skladby (hra zpaměti není podmínkou)