• ZS1BP_HN4 Hra na nástroj 4
  • ZS1BK_HN4 Hra na nástroj 4

CÍLE PŘEDMĚTU: zdokonalování schopností vytvářet stylizovaný klavírní doprovod k písním a transponovat písně do různých tónin.

OSNOVA: 
a) základy improvizace – doprovody k dalším 25 písním (5 písní ze 4. ročníku, 20 písní z 5. ročníku)

  • tvoření předehry, mezihry a dohry
  • transpozice vybraných tří písní alespoň do jedné z tónin s ohledem na pěvecký rozsah žáků

b) hra české státní hymny

c) hra přednesové skladby

METODY HODNOCENÍ: Typ výuky – cvičení. Domácí příprava, povinnost navštěvovat výuku (účast min. 80%).

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA:
1) hra doprovodů ke 100 písním (75+25) dle výběru vyučujícího – předehra, mezihra, dohra, transpozice, hra se zpěvem písně 

2) hra české státní hymny
3) hra přednesové skladby (hra zpaměti není podmínkou)