Poradna péče o hlasovou kondici se nachází na Katedře hudební výchovy, Poříčí 31, 4. patro (vlevo).

Vedoucí poradny: doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D.

Kontakt: hlas-poradna@centrum.cz