1. Erasmus+
  • University Szeged (Maďarsko)
  • Univerzita Konštantína Filozofa Nitra (Slovensko)
  • Conservatory Campobasso (Itálie)

Přihlášku ke studiu programu Erasmus+ mohou podávat studenti od 2. ročníku bakalářského studia.

Studium na Konzervatoři v Campobasso doporučujeme studentům specializace Hra na klavír nebo Sólový zpěv.

Studium na Univerzitě v Szegedu a UKF v Nitře doporučujeme studentům bez ohledu na studijní program.

Studenti přikládají k přihlášce motivační dopis a jazykový certifikát pro komunikaci v angličtině nebo němčině (popř. jiný doklad o studiu jazyka). Pro studium v Itálii doporučujeme alespoň základní znalost italštiny.

Oborovým koordinátorem a kontaktní osobou pro zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus+ je doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (kucerova@ped.muni.cz)

Stránky Informačního systému Centra zahraniční spolupráce zde: ISOIS.OIS.MUNI.CZ


2. Další možnosti zahraničních pobytů a stáží

http://www.ped-international.cz/

http://www.ped.muni.cz/mobilita-studentu-a-zamestnancu

https://dosveta.muni.cz/?gclid=CLTQ79ru4dUCFbUK0wodLw4LkA#moreSection

https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty