Pěvecký sbor Masarykovy univerzity

Pěvecký sbor Pedagogické fakulty

Collegium musicum


Historie uměleckých souborů katedry sahá již k počátku hudebního vzdělávání na Pedagogické fakultě. Z podnětu Bohumíra Štědroně vznikl Akademický pěvecký kroužek, v 50. a 60. letech pak sloužil především k prezentaci katedry a demonstraci dětských sborových aktivit Brněnský dětský sbor pod vedením Františka Lýska. Od roku 1961 vznikaly soubory pěvecké (Komorní sbor – M. Buček), instrumentální (Collegium musicum – L. Fučík), cimbálová muzika Dúbrava s taneční složkou (V. Horák, Z. Marek), Pěvecký sbor katedry (J. Kostečka), Smyčcové kvarteto (Z. Marek). Od 90. let se umělecké aktivity realizovaly pouze prostřednictvím pěveckých souborů. Činnost některých nepěveckých souborů však byla později obnovena. V současnosti působí na Katedře hudební výchovy Pěvecký sbor MU, Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU a smyčcový orchestr Collegium musicum.