Cimbálový soubor působící při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a hrající široký repertoár žánru lidového, jazzového i populárního.

Umělecký vedoucí: MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D.

Kontakt: 167868@mail.muni.cz

Členové:

  • Anna Klečková (zpěv)
  • Michal Procházka (cimbál)
  • Jiří Hlaváček (viola)
  • Milan Šipula (kontrabas)
  • Michal Mikulka (housle)
  • Jan Fojtů (housle)
  • Tomáš Mosler (klarinet)