Komorní orchestr působící při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

Orchestr sdružuje hudebníky ze všech fakult univerzity a v současné době má kolem 30 studentů.

  • repertoár: zejména hudba období baroka a klasicismu, ale také tvorba současných brněnských autorů.
  • zkoušky:
    • pondělí 16:40 – 20:00

Umělecký vedoucí:  Mgr. Miloš Šmerda

Dirigent: MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D.

Kontakt: 31730@mail.muni.cz (M. Šmerda), 167868@mail.muni.cz (E. Tomaštík)

Více informací na: www.colegiummusicum.cz