Smíšený pěvecký sbor s celouniverzitní působností

  • Repertoár: skladby klasiků od renesance až po současnost, včetně písní lidových a populárních
  • Zkoušky: středa 18:30 – 21:00

Umělecký vedoucí: Mgr. et MgA. Jan Ocetek, Ph.D.

Kontakt: jan.ocetek@gmail.com