Dívčí pěvecký sbor s celouniverzitní působností

  • repertoár: duchovní i světské písně autorů současných i minulých, úpravy lidových písní, chansony a populární písně.
  • členkami jsou převážně studentky PdF, ale i dalších fakult
  • konkurz: dvě písně vlastního výběru, z toho minimálně 1 a cappella;
    po přijetí přezkoušení rozsahu a zařazení do hlasové skupiny
  • zkoušky:
    • středa 18:30 – 21:00 (Poříčí 31, učebna 20)

Umělecká vedoucí: BcA. Mgr. Markéta Ottová, Ph.D.

Více na: sbor.ped.muni.cz

Kontakt: 396615@mail.muni.cz