Teoretické reflexe hudební výchovy

elektronický časopis Katedry hudební výchovy PdF MU

ISSN 1803-1331

Časopis slouží především odborné publikační činnosti studentů doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika při Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, popř. jejich tutorů a dalších přispěvatelů.

Přímý vstup do elektronického časopisu –  OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

Odpovědný redaktor a editor: 
Výkonný redaktor a editor: 
Redakční rada
  • prof. PhDr. Jindřiška Bártová (HF JAMU, Brno)
  • prof. Michal Košut, Ph.D. (PdF MU, Brno)
  • doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. (PdF MU, Brno)
  • doc. PaedDr. Marián Janek, PhD. (PdF UMB, Banská Bystrica)
  • doc. PhDr. Petr Ježil, Ph.D.
  • doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. (PdF OU, Ostrava)
  • doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (PdF MU, Brno)
  • PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (PdF UK, Praha)
  • Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D. (PdF MU, Brno)