O institutu

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity se zaměřuje na výzkum v oblastech inkluzivního vzdělávání (realizace principů inkluze v základním a středním vzdělávání) a sociální inkluze (participace, pracovní uplatnění a podpora dospělých osob se speciálními potřebami).

Institut je také platformou pro rozvoj mladých výzkumníků. Institut zajišťuje metodologickou podporu pro studenty doktorského studia Speciální pedagogiky na PdF MU.

Členové institutu zajišťují výuku magisterského oboru Speciální andragogika. Naším cílem je úzká provázanost studijního oboru s praxí, proto spolupracujeme s řadou zařízení a neziskových organizací.

Prostřednictvím prakticky orientovaného výzkumu usilujeme o zlepšení podmínek pro vzdělávání, pracovní uplatnění a samostatný život osob se speciálními potřebami.