ABA – Aplikovaná Behaviorální Analýza

23.9.2015 14:10 Publikoval

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU pořádá ve spolupráci s univerzitami v Belfastu (UK) odborný seminář Aplikovaná Behaviorální Analýza – principy a možnosti využití pro osoby s PAS, který se koná 24. října 2015. Na semináři vystoupí uznávaní odborníci, účast je zdarma. Záštitu nad seminářem převzal děkan PdF MU Jiří Němec.

Na semináři vystoupí světově uznávaní odborníci v aplikaci této metody: prof. Karola Dillenburger, ředitelka Centra behaviorální analýzy a vzdělání na Queen’s University of Belfast a prof. Mickey Keenan, člen Britské psychologické společnosti a profesor behaviorální analýzy na Ulster University.

Seminář je určen odborné i laické veřejnosti – zákonodárcům, zástupcům MPSV, MŠMT, MZCR, pedagogickým pracovníkům, psychologům, studentům vysokých i středních odborných škol, rodičům a blízkým osob s PAS, zástupcům neziskových organizací, zájemcům o profesní uplatnění v oboru.

Seminář je pro registrované účastníky ZDARMA.
Registrace probíhá na www.nadejeproautismus.cz

Datum konání: 24.10.2015, 9:30-18:00
Místo konání: Univerzitní kino Scala (9:30-13:30) a Sál Břetislava Bakaly (15:00-18:00)

Univerzitní kino Scala
Moravské náměstí 3/127
Brno

Sál Břetislava Bakaly
Žerotínovo náměstí 6
Brno

Zařazeno v:,

Tento příspěvek napsal Lenka Gajzlerová