Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Blog: Dyslexie a pracovní uplatnění

Sheena Bell píše o dyslexii a pracovním uplatnění mladých lidí s postižením.