BeIN

Bariéry v inkluzi a jejich překonávání – implementace v prostředí českých základních škol (BeIN)

Technologická agentura České republiky; ÉTA; TL02000064

Dauer: Leden 2019 – Prosinec 2021
MU Ermittler: Mgr. Lenka Kissová, Ph.D.
Arbeitsplatz: Institut für inklusive Bildungsforschung, PdF MU
Forschungsteam: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.; PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.; Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.; Mgr. Katarína Slezáková

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je sběr informací a zkušeností týkajících se bariér v inkluzi a jejich překonávání, ověřování těchto informací spolu se základními školami, které mají dlouhodobou pozitivní zkušenost s inkluzí, a zpřístupňování těchto informací a zkušeností školám, které se nacházejí na začátku procesu inkluze. Projekt chce podporovat šíření dobré praxe a spolupráce nejen mezi školami, ale i mezi jednotlivými aktéry a aktérkami inkluze v rámci daných škol.

Hledaná data se týkají toho, jak inkluzivní školy nakládají s diverzitou a jak překonávají bariéry, které inkluzi kladou systémové nedostatky školství, před-porozumění aktérů a tradiční přístupy ke vzdělávání. Budeme vycházet ze zkušeností škol úspěšných v inkluzi. Společně s těmito školami identifikujeme bariéry inkluze a najdeme jejich různá řešení.

Na základě toho chceme v rámci projektu vytvořit Sumář bariér v inkluzi a jejich řešení. Dále chceme vytvořit e-learningový kurz s interaktivní osnovou poskytující učitelkám, učitelům a dalším zainteresovaným osobám metodickou podporu ve školní inkluzi. V neposlední řadě je naším cílem vytvoření platformy setkávání, která se může odehrávat v různých formátech, které se budou v průběhu projektu navrhovat a vytvářet (na základě spolupráce se školami) a metodiky platforem setkávání, do které se promítnou zkušenosti a příklady dobré praxe všech aktérů a aktérek projektu.