Publikationen

Im Folgenden finden Sie Publikationen, deren Vollversion online verfügbar ist.

Monographie

Victoria Shmidt
The Politics of Disability in Interwar and Socialist Czechoslovakia. Segregating in the Name of the Nation.
bibliographischer Datensatz: SHMIDT, V. The Politics of Disability in Interwar and Socialist Czechoslovakia. Segregating in the Name of the Nation. Amsterdam University Press, 2019. 252 s. ISBN 9789463720014
Sie müssen das Buch kaufen, um es zu lesen

Jana Obrovská
Roma Identity and Ritual in the Classroom
bibliographischer Datensatz: OBROVSKÁ, J. Roma Identität und Ritual im Klassenzimmer. : Palgrave Macmillan, 2018. 199 S. EBook ISBN 978-3-319-94514-9; DOI 10.1007 / 978-3-319-94514-9
Sie müssen das Buch kaufen, um es zu lesen

Martin Vrubel, Petra Röderová, Nora Jágerová
Bildung, Unterstützung und Rehabilitation für Menschen mit Sehbehinderungen.
bibliographischer Datensatz: VRUBEL, M., RÖDEROVÁ, P., JÁGEROVÁ, N. Bildung, Unterstützung und Rehabilitation für Menschen mit Sehbehinderungen. Brünn: MU, 2017. 140 s.
Volltext - MuniSpace Reader

Victoria Shmidt
Institutionelle Gewalt gegen Kinder: Wie man mit dem Unausweichlichen und Unbezwingbaren klarkommt.
bibliographischer Datensatz: SHMIDT, V. Institutionelle Gewalt gegen Kinder: Wie man mit dem Unausweichlichen und Unbezwingbaren klarkommt. Vereinigtes Königreich: Know Violence in Childhood, 2016. 54 s.
Volltext

Lenka Gajzlerová
Multimediatechnologien und ihre Verwendung bei Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im schulischen Umfeld
bibliographischer Datensatz: GAJZLEROVÁ, L. Multimediatechnologien und ihre Verwendung bei Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im schulischen Umfeld. Brno: Masarykova univerzita, 1. vyd. 2015. 281 S. ISBN 978-80-210-8109-3. doi: 10.5817 / CZ.MUNI.M210-8109-2015.
Volltext - MuniSpace Reader

Lucie Procházková
Möglichkeiten der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen - aktuelle Trends in der Tschechischen Republik und im Ausland
bibliographischer Datensatz: PROCHÁZKOVÁ, L. Möglichkeiten der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen - aktuelle Trends in der Tschechischen Republik und im Ausland. Brno: Masarykova univerzita, 1. vyd. 2015. 195 pp. ISBN 978-80-210-8135-2. doi: 10.5817 / CZ.MUNI.M210-8135-2015.
Volltext - MuniSpace Reader

Victoria Shmidt
Diskurse und Praktiken der Kinderfürsorge in den tschechischen Ländern: die Trennung von Roma und behinderten Kindern im 19. und 20. Jahrhundert
bibliographischer Datensatz: SHMIDT, V. Diskurse und Praktiken der Kinderfürsorge in den tschechischen Ländern: die Trennung von Roma und behinderten Kindern im 19. und 20. Jahrhundert. Brno: Masarykova univerzita, 1. vyd. 2015. 128 S. ISBN 978-80-210-7834-5. doi: 10.5817 / CZ.MUNI.M210-7834-2015.
Volltext - MuniSpace Reader

Pavel Sochor
Eine Person mit Behinderungen und Kunst. Von der Bildgebung bis zum Authoring.
bibliographischer Datensatz: SOCHOR, P. Eine Person mit Behinderungen und Kunstwerke von der Fantasie bis zur Autorschaft. Brno: Masarykova univerzita, 1. vyd. 2015. 200 s. ISBN 978-80-210-7981-6. doi: 10.5817 / CZ.MUNI.M210-7981-2015.
Volltext - MuniSpace Reader


Professionelle Artikel

Sheri Kingsdort, Karel Pančocha
Teaching Behavior Analysis to Pre-service Teachers in their Nonnative Language: Does Method Matter?
bibliographischer Datensatz: KINGSDORT, S., PANČOCHA, K. 2020. Teaching Behavior Analysis to Pre-service Teachers in their Nonnative Language: Does Method Matter? In Journal of Behavioral Education. ISSN: 1573-3513. DOI: https://doi.org/10.1007/s10864-020-09409-y
Volltext

Sheri Kingsdort, Karel Pančocha
Evaluating a Consultant-Delivered Behavioral Skills Training and Self-Assessment Checklist Package used in the Czech Republic
bibliographischer Datensatz: KINGSDORT, S., PANČOCHA, K. 2020. Evaluating a Consultant-Delivered Behavioral Skills Training and Self-Assessment Checklist Package used in the Czech Republic In The Journal of Organizational Behaviour Management, 16 s. ISSN: 1540-8604; 0160-8061 (Online). DOI: 10.1080/01608061.2020.1808559
Volltext

Helena Vaďurová, Lenka Slepičková
Global Storylines as a Way of Tackling Diversity in Classrooms and Around the World: Experiences from the Czech Pilot Project
bibliographischer Datensatz: VAĎUROVÁ, H., SLEPIČKOVÁ, S. 2020. Global Storylines as a Way of Tackling Diversity in Classrooms and Around the World: Experiences from the Czech Pilot Project. In The Educational Forum, 15 s. ISSN: 0013-1725 (Online). DOI: 10.1080/00131725.2020.1794090
Volltext

Pavel Beneš, Martin Vrubel, Šárka Hlubocká, Kateřina Malá
Jednoduché vyšetření zraku u dětského pacienta
bibliographischer Datensatz: BENEŠ, P., VRUBEL, M., HLUBOCKÁ, Š., MALÁ, K. 2020. Jednoduché vyšetření zraku u dětského pacienta. In Pediatrie pro praxi, 21(3), 152–155. ISSN 1213-0494.
Anotace k textu

Sheri Kingsdorf, Karel Pančocha
A survey of the use of applied behaviour analysis for children with autism in the Czech Republic
bibliographischer Datensatz: KINGSDORF, S., PANČOCHA, K. 2020. A survey of the use of applied behaviour analysis for children with autism in the Czech Republic. In European Journal of Special Needs Education, 12 s. ISSN: 0885-6257 (Print) 1469-591X (Online). DOI: 10.1080/08856257.2020.1726092
Volltext

Lucie Procházková, Helena Vaďurová
Collaborating with Employers
bibliographischer Datensatz: PROCHÁZKOVÁ, L., VAĎUROVÁ, H. 2019. Collaborating with Employers In DILLENBURGER, K., MATUSKA, E., de BRUIJN MAREA, RÜDIGER RÖTTGERS, H. Job Coaches for Adults with Disabilities: A Practical Guide, 151-166, 12 s. ISBN: 978-1-78592-546-7; eISBN 978-1-78450-943-9.
Volltext

Katarína Slezáková
Mothers ‘Doing’ Difference: Class, Ethnicity, and Early Care in the Czech Republic
bibliographischer Datensatz: SLEZÁKOVÁ, K. 2019. Mothers ‘Doing’ Difference: Class, Ethnicity, and Early Care in the Czech Republic. In Sociológia – Slovak Sociological Review, vol. 51, no. 6, 623-641. ISSN 0049-1225. DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2019.51.6.26
Volltext

Lucie Procházková
Postoje k lidem s postižením v pracovním kontextu ve vztahu ke zkušenosti s nimi
bibliographischer Datensatz: PROCHÁZKOVÁ, L. 2019. Postoje k lidem s postižením v pracovním kontextu ve vztahu ke zkušenosti s nimi. In Sozialpädagogik / Soziale Bildung, 7(2), 57–68. ISSN 1805-8825. https://doi.org/10.7441/soced.2019.07.02.04
Volltext

Pavel Beneš, Zuzana Stříteská, Martin Vrubel
Výhody a využitelnosť barevných fólií ve speciálně-pedagogickém procesu
bibliographischer Datensatz: BENEŠ, P., STŘÍTESKÁ, Z., VRUBEL, M. 2019. Výhody a využitelnosť barevných fólií ve speciálně-pedagogickém procesu. In Štúdie zo špeciálnej pedagogiky / Studies in Special Education. Ročník 8, č. 2. ISSN 2585-736
Volltext

Petr Fučík, Kateřina Sidiropulu Janků
Paradoxy a výzvy náhradní rodinné péče vykonávané příbuznými v sociálně vyloučené lokalitě
bibliographischer Datensatz: FUČÍK, P.,K. SIDIROPULU JANKŮ. 2009 Paradoxy a výzvy náhradní rodinné péče vykonávané příbuznými v sociálně vyloučené lokalitě. In Sociální práce – Sociálna práca roč. 19, č. 3, s. 44-61. ISSN 1213-6204.
Volltext

Lucie Jarkovská
The European Union as a child molester: sex education on pro-Russian websites
bibliographischer Datensatz: JARKOVSKÁ, L. 2019 The European Union as a child molester: sex education on pro-Russian websites, Sex Education. In Sex Education: Sexuality, Society and Learning ISSN: 1468-1811 (Print) 1472-0825 (Online). DOI: 10.1080/14681811.2019.1634041
ISSN: 1468-1811 (Print) 1472-0825 (Online)
Volltext

Victoria Shmidt
The Politics of Surveillance in the Interwar Czechoslovak Periphery: The Role of Campaigns Against Infectious Diseases
bibliographischer Datensatz: SHMIDT, V. 2019 The Politics of Surveillance in the Interwar Czechoslovak Periphery: The Role of Campaigns Against Infectious Diseases. In Journal of East Central European Studies, Deutschland: Marburg, roč. 2019, č. 1, s. 29-56., 28 s. ISSN 0948-8294.
Volltext

Lucie Jarkovská, Sharon Lamb
Not Innocent, but Vulnerable: An Approach to Childhood Innocence
bibliographischer Datensatz: Jarkovská, L., & Lamb, S. (2019). Not Innocent, but Vulnerable: An Approach to Childhood Innocence. In S. Lamb & J. Gilbert (Eds.), The Cambridge Handbook of Sexual Development: Childhood and Adolescence. Cambridge Handbooks in Psychology, pp. 76-93. Cambridge: Cambridge University Press.
Volltext

Vrubel Martin, Jágerová Nora
Kľúčové komponenty sociálnej interakcie medzi jednotlivcom s viacnásobným postihnutím a jeho interakčným partnerom
bibliographischer Datensatz: Jágerová, N., Vrubel, M. (2019). Kľúčové komponenty sociálnej interakcie medzi jednotlivcom s viacnásobným postihnutím a jeho interakčným partnerom. In Štúdie zo špeciálnej pedagogiky – medzinárodný vedecký recenzovaný časopis. 2019. roč. 8, č. 1. s. 76-87, 12 s. ISSN 2585-7363.
Volltext

Martina Kampichler, Jana Dvořáčková, Lucie Jarkovská
Choosing the right kindergarten: Parents’ reasoning about their ECEC choices in the context of the diversification of ECEC programs
bibliographischer Datensatz:Kampichler, M., Dvořáčková, J., Jarkovská, L. (2018). Choosing the right kindergarten: Parents’ reasoning about their ECEC choices in the context of the diversification of ECEC programs. In Journal of Pedagogy roč. 9., č. 2., s. 9-32. Trnava. ISSN: 1338-2144, DOI: 10.2478/jped-2018-0009.
Volltext

Lucie Jarkovská
Gender ideologie: Hrozba, která neexistuje
bibliographischer Datensatz: JARKOVSKÁ, L. 2018 Gender ideologie: Hrozba, která neexistuje. In 26. Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2018. s. 26 – 28, 3 s. ISBN 978-80-905696-8-3.
Volltext

Victoria Shmidt
Öffentliche Gesundheit als Mittel des inneren Kolonialismus in der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit: Gestaltung des Diskurses über die Kinder der Nation
bibliographischer Datensatz: SHMIDT, V. 2018 Public Health als Agent des internen Kolonialismus in der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit: Gestaltung des Diskurses über die Kinder der Nation. Muster des Vorurteils, England: Routledge, 2018, vol. 2018, Nr. 4, S. 1-34. ISSN 0031-322X. doi: 10.1080 / 0031322X.2018.1464543.
Volltext

Lucie Jarkovská
Gefährden private Schulen den gleichberechtigten Zugang zu Bildung in der Tschechischen Republik?
bibliographischer Datensatz: JARKOVSKÁ, L. 2018 Droht Privatschulen mit gleichem Zugang
zur Bildung in der Tschechischen Republik? Sozialpädagogik / Soziale Bildung, & Lt; / RTI & gt; 6 (1), 47-57.
Volltext

Lenka Slepickova, Petr Fucik
Vorschulerziehung in der Tschechischen Republik nutzen: Wer hat keine Kindergärten?
bibliographischer Datensatz: SLEPIČKOVÁ, L., FUČÍK, P. 2018 Vorschulerziehung in der Tschechischen Republik: Wer hat keine Kindergärten? in Soziologische Überprüfung / Czech Sociological Review, Prag: Institut für Soziologie, Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, vvi 54 (1): 35-62, DOI: 10.13060 / 00380288.2018.54.1.395.
Volltext

Dana Dlouha, Lenka Slepickowa
Verwendung von Alkohol und Marihuana bei Menschen mit Sehbehinderung.
bibliographischer Datensatz: DLOUHÁ, D., SLEPIČKOVÁ, L. 2017 Verwendung von Alkohol und Marihuana durch Personen mit Sehbehinderung. in Spezialpädagogik: Eine Zeitschrift für Theorie und Praxis der Sonderpädagogik, Prag: Karlsuniversität - Pädagogische Fakultät, 2017, roč. 2017, Nr. 2, S. 140-154. ISSN 1211-2720.
Volltext

Ivana Márová, Karel Panchocha, Petr Kachlik
Sekundäre Symptome der Behinderung in internationalen Studien
bibliographischer Datensatz: MÁROVÁ, I., PANČOCHA, K., KACHLÍK, P. 2017. Sekundäre Symptome der Behinderung in internationalen Studien. in Zeitschrift der tschechischen Ärzte: Tschechische Medizinische Gesellschaft JE Purkyně, Praha: Nakladatelství Olympia, sro roč. 8/2017, Nr. 156, S. 437-444. ISSN 0008-7335 (Druck), ISSN 1805-4420 (Online).
Volltext

Victoria Shmidt, Karel Panchocha
Aufbau der tschechoslowakischen Nation und Opferung der Gesundheit der Menschen: die Wechselfälle des Diskurses über Behinderung in den 1920er Jahren.
bibliographischer Datensatz: SHMIDT, V., PANČOCHA, K. 2017. Der Aufbau der tschechoslowakischen Nation und die Sakralisierung der Gesundheit der Menschen: die Wechselfälle des Diskurses über Behinderung in den 1920er Jahren. in Zeitschrift für zeitgenössische Mittel- und Osteuropa. UK, Routledge, Bd. 25, S. 307-329, DOI: 10.1080 / 25739638.2017.1400215, ISSN: 0965-156XE, ISSN: 1469-3712
Volltext

Pavel Beneš, Martin Vrubel
Personen mit einer hohen Fehlsichtigkeit und lernen mit einer geeigneten Art von optischer Korrekturhilfe
bibliographischer Datensatz: BENEŠ, P., VRUBEL, M. 2017. Personen mit einer hohen Fehlsichtigkeit und lernen mit einer geeigneten Art von optischer Korrekturhilfe. in Zeitschrift für außergewöhnliche Menschen Olmütz: Palacky Universität Olmütz. Band 1, Nummer 10, S. 7-14, ISSN 1805-4978 (Druck), ISSN 1805-4986 (Online)
Volltext

Ivana Márová, Lenka Slepickova
"Ich mag es, mit Dingen wie einem Erwachsenen umzugehen" - Global Storylines als eine Form globaler Bildung
bibliographischer Datensatz: MÁROVÁ, I., SLEPIČKOVÁ, L. 2016. "Ich beschäftige mich gerne mit Erwachsenen" - Global Storylines als eine Form der globalen Bildung [Global Storylines als Weg der globalen Bildung]. Lebenslanges Lernen - lebenslanges Lernen, Brno: Mendel Universität in Brünn, vol. 6, Nr. 1, S. 9-25. ISSN 1804-526X. DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201606019.
Volltext - Elektronische Ausgabe des Magazins Lebenslanges Lernen - Lebenslanges Lernen

Pavel Sochor
Kunstschaffen als Bildungswerkzeug für Menschen mit Behinderungen
bibliographischer Datensatz: SOCHOR, P. 2016. Kunstschöpfung als Bildungswerkzeug für Menschen mit Behinderungen [Kunstschaffung als Instrument zur Erziehung von Menschen mit Behinderungen]. Lebenslanges Lernen - lebenslanges Lernen, Brno: Mendel Universität in Brünn, vol. 6, Nr. 1, S. 56-69. ISSN 1804-526X. DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2016060156
Volltext - Elektronische Ausgabe des Magazins Lebenslanges Lernen - Lebenslanges Lernen

Lucie Procházková
Menschen mit körperlichen Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt - Fähigkeiten zur beruflichen Selbstverwirklichung
bibliographischer Datensatz: PROCHÁZKOVÁ, L. Menschen mit körperlichen Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt - Fähigkeiten zur beruflichen Selbstverwirklichung erforderlich. E-Pädagogium. Olmütz: Palacky Universität Olomouc, 2015. Jahrgang 2015, Ausgabe II, S. 114-122. ISSN 1213-7499.
Volltext - Elektronische Ausgabe von e-Pedagogium

Martin Vrubel, Filip Chvatal, Karel Panchocha
Beseitigung von Barrieren im öffentlichen Raum als Voraussetzung für die sichere Bewegung von Menschen mit Sehbehinderung
bibliographischer Datensatz: VRUBEL, M., F. CHVÁTAL, K. PANČOCHA. Die Beseitigung von Barrieren im öffentlichen Raum als Voraussetzung für die sichere Bewegung von Sehbehinderten. Spezielle Pädagogik, Prag: Karlsuniversität, 2013, roč. 23, Nr. 3, S. 229-242. ISSN 1211-2720.
Volltext - Portal für Sonderpädagogik

Weitere Publikationen finden Sie unter "Mitglieder"