Docentské dny a doktorandské kolokvium speciální pedagogiky

11.2.2016 15:53 Publikoval

Ve dnech 14.-16.9.2015 se na půdě Pedagogické fakulty MU konala dvě odborná setkání k otázkám speciální pedagogiky. Účastnili se jich pedagogové a doktorandi z německých univerzit (Würzburg, Halle, Lipsko, Berlín, Oldenburg), za českou stranu zástupci univerzit z Brna, Prahy a Olomouce a z neziskového sektoru (Liga vozíčkářů). Celé setkání svými zkušenostmi doprovázel prof. Ferdinand Klein, který přednášel nejen na mnoha německých univerzitách (Würzburg, Mainz, Halle-Wittenberg, Reutlingen), nýbrž jako hostující profesor i na univerzitě v Bratislavě a Budapešti.
Na setkání doktorandů představili studenti doktorského studia za účasti a podpory svých školitelů své projekty a dosavadní výsledky. Během docentských dnů byla diskutována situace v obou zemích v oblasti vzdělávání a podpory jedinců s postižením, ale i přístupy k přípravě speciálních pedagogů na univerzitách.
Jedná se o každoroční setkání zástupců speciální pedagogiky z německy mluvících zemí a České republiky, při kterých dochází k zajímavým a podnětným diskusím. Ne jinak tomu bylo i tentokrát.
2015_09_15_docentske_dny

Zařazeno v:

Tento příspěvek napsal Lenka Gajzlerová