Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Fotografie z exkurze V růžovém sadu