Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Fotografie z pracovního semináře SENEL