Fotografie ze setkání českých expertů k problematice vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí

13.5.2017 11:05 Publikoval

Dne 12.5. proběhlo v prostorách IVIV setkání českých expertů k problematice vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí. Experti formou focus group diskutovali o zkušenostech, používaných metodách a dobré praxi v práci s rodinou, třídním kolektivem a v oblasti profesního rozvoje učitelů. Akce proběhla v rámci mezinárodního projektu ISOTIS.
Více informací o projektu ISOTIS naleznete v sekci aktuálně řešené projekty

Zařazeno v:,

Tento příspěvek napsal Lenka Gajzlerová