Videomodeling při výuce dětí s neurovývojovými poruchami

31.1.2020 16:56 Publié par

Obsah: Cílem je seznámit účastníky s filozofickými a konceptuálními východisky učení pozorováním a nápodobou (učení se modelováním), které je základem video modellingu. Absolventi tohoto kurzu by měli být na jeho konci schopni navrhovat individuální, společensky vhodné intervence pro podporu dovedností u dětí s neurovývojovými poruchami s využitím video modellingu.
Maître de conférences Christos K. Nikopoulos, BCBA-D, MBPsS, CSci, FHEA
Date: 1. 6. 2019 – 2. 6. 2019
Lieu: PedF MU, Poříčí 31a, RUV
Jazyk: workshop bude v anglickém jazyce
Pro koho je workshop určen: velmi pokročilí studenti ABA, kteří pracují pod supervizí certifikovaného behaviorálního analytika (BCBA), certifikovaní behaviorální analytici a registrovaní behaviorální technici.
Prix: 750 Kč
Maximální počet účastníků: 40

Classés dans :, ,

Cet article a été écrit par Lenka Gajzlerová