Realizované konference a semináře


Rok 2014

Konference a semináře

Konference studentů DSP Speciální pedagogika: Inkluze v interdisciplinárním pohledu

Datum: 14. října 2014
Místo konání: Zasedací místnost děkanátu Pedagogické fakulty MU

Metodologický víkend pro kandidáty Ph.D. Speciální pedagogika

Datum: 31. října – 2. listopadu 2014
Místo konání: Starý Jičín


Rok 2013

Konference a semináře

Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání – Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Závěrečná konference výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM 0021622443) se konala:
10. září 2013 14 – 20 hod. (akademická veřejnost)
11. září 2013 9 – 17 hod. (odborná veřejnost)
v prostorách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 9, 603 00 Brno

Podrobnosti naleznete na stránkách Katedry speciální pedagogiky.


Rok 2012

Metodologické workshopy

Analysing Qualitative Data Using ATLAS

Přednášející: Diane Bell (Cape Peninsula University of Technology, South Africa)
Datum: 18. 4. 2012, 10:00

Experiment v pedagogických vědách

Přednášející: PaedDr. Milan Kubiatko, Ph.D., IVŠV PdF MU
Datum: 23. 3. 2012, 14:00

Teorie vědy

Přednášející: Mgr. Hana Řehulková, FF MU
Datum: 29. 2. 2012, 12:30

Dotazníková šetření

Přednášející: Mgr. Petr Pakosta, Ústav populačních studií FSS MU
Datum: 30. 11. 2011, 9:00

Analýza kvalitativních dat

Přednášející: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
Datum: 22. 11. 2012, 11:35


Rok 2011

Konference a semináře

Perspektivy výzkumu inkluzivního vzdělávání

Konference studentů doktorského programu Speciální pedagogika
Datum: 11. 11. 2011, 9:00 – 14:00
Místo konání: Katedra speciální pedagogiky PdF MU
Organizátor: PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Hlavní referát: Mgr. Lenka Slepičková – Metodologické výzvy doktorských výzkumů ve speciální pedagogice

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole
5. konference v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443)

Datum: 7. 9. 2011, 8:00 – 16:00
Místo konání: Pedagogická fakulta MU
Workshop: Sportovní činnosti a tělesná výchova žáků s tělesným postižením na běžné základní škole
Organizátoři: PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., Mgr. Ondřej Ješina

Metodologické workshopy

Kvalitativní výzkum

Přednášející: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
Datum: 22. 9. 2011, 10:00

Základy metodologie pro pedagogy

Přednášející: Mgr. Petr Fučík
Datum: 2. 9. 2011, 9:00

Analýza kategoriálních dat

Přednášející: RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
Datum: 8.12.2011, 9:00


Rok 2010

Konference a semináře

Inkluze versus exkluze: determinanty životní dráhy jedince v inkluzivním a rezidenčním prostředí

Konference studentů doktorského programu Speciální pedagogika
Datum: 5.10.2010, 9:30 – 15:00
Místo konání: Katedra speciální pedagogiky PdF MU
Organizátor: PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
Hlavní referát: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.: Současný stav oboru speciální pedagogika v České republice