Konference „Proč zaměstnávat?“ – call

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Vás zve na konferenci

Proč zaměstnávat? Protože je to normální.

Změny v přístupech k zaměstnávání osob s postižením a znevýhodněním
13. – 14. září 2017

Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, Brno

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním je tématem, které řeší všechny evropské země. V souvislosti s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením (2006) stejně jako s ekonomickou krizí, ze které se Evropa stále zotavuje, neztrácí otázka zaměstnanosti a využití pracovního potenciálu osob s postižením nebo znevýhodněním na aktuálnosti.

V České republice existují opatření, která mají podporovat uplatnění osob s postižením na trhu práce. Zahrnují zkvalitnění profesního vzdělávání, podporu při přechodu ze školy do zaměstnání, hledání práce a doprovod při zapracování na pracovišti, součástí je však i podpora zaměstnavatelů. Při hodnocení efektivity těchto opatření se veřejná i odborná debata často omezí na neúplné statistické údaje o vývoji počtu (ne)zaměstnaných osob s postižením/znevýhodněním či počtu podpořených ze strany úřadů práce a neziskových organizací. Jak však skutečně vypadá cesta k úspěšnému začlenění člověka s postižením do pracovního kolektivu? Kdo a jak se na ní podílí? Jaké jsou postoje, zkušenosti, ale i obavy zaměstnavatelů? Jaké úspěšné programy a služby v České republice existují? Jakou podporu může nabídnout státní správa? Jaká je role neziskového sektoru? A jak to vidí samotní lidé s postižením?

Svou účast přislíbili a diskutovat s Vámi budou mimo jiné:

Mgr. Hana Potměšilová, BA, DiS., ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
JUDr. Pavel Ptáčník, vedoucí sekretariátu a právník Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Úřad vlády ČR
Mag.a Gabriele Sprengseis, MSc, jednatelka organizace ÖAR – Dachorganisation der Behindertenverbände Österreichs (Zastřešující organizace rakouských sdružení pro osoby s postižením), Rakousko
Prof. (FH) Dr. Tom Schmid, jednatel organizace Das Band podporující OZP v oblasti práce a bydlení, Rakousko

Cílem konference je vytvořit prostor pro sdílení zkušeností s pracovním uplatněním osob s postižením. Zajímá nás pohled zaměstnavatelů, úřadů práce, neziskových organizací, osob s postižením, odborníků i veřejnosti. Pojďme společně diskutovat o současném stavu, o tom, co děláte a co Vás zajímá, hledat odpovědi a vzájemně se inspirovat.

Vítáme empirické i teoretické příspěvky, které se zabývají pracovním uplatněním lidí s postižením nebo znevýhodněním v celé jeho šíři. Tematicky jsou zajímavé především, ale nejen, tyto oblasti:

  • Zkušenosti zaměstnavatelů
  • Zkušenosti lidí s postižením a znevýhodněním
  • Výzkum v oblasti pracovního uplatnění lidí s postižením/znevýhodněním
  • Představení programů a nástrojů podporujících pracovní uplatnění
  • Příklady dobré praxe

Přihlásit se můžete prostřednictvím online formuláře.

Aktivní účast je možná formou příspěvku nebo posteru. Názvy a abstrakty příspěvků a posterů (max. 350 slov) zasílejte do 25. května 2017 na adresu: zamestnavani2017@gmail.com
Autoři vybraných příspěvků budou kontaktováni do 30. května 2017.

Účast na konferenci je zdarma. Tlumočení (německý jazyk, znakový jazyk) je zajištěno.

Pro veškeré dotazy jsme Vám k dispozici na: zamestnavani2017@gmail.com.
Aktuální informace o konferenci naleznete na webových stránkách: www.ped.muni.cz/iviv.

Na setkání s Vámi se těší
Helena Vaďurová a Lucie Procházková

Call k tisku