Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Konference studentů DSP Speciální pedagogika: Inkluze v interdisciplinárním

Konference byla uspořádána ve spolupráci s Katedrou speciální pedagogiky PdF MU. Akce se uskutečnila 14.10.2014. Cílem konference bylo vytvořit prostor k prezentaci výzkumů studentů DSP Speciální pedagogika a vytvoření prostoru pro vzájemnou interakci jednotlivých účastníků a hostů.