Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

Konference studentů DSP Speciální pedagogika Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní společnost

Konference byla uspořádána ve spolupráci s Katedrou speciální pedagogiky PdF MU. Akce se uskutečnila 21.10.2015. Cílem konference bylo vytvořit prostor k prezentaci výzkumů studentů DSP Speciální pedagogika. Důraz byl kladen na inkluzivní přístupy ve vzdělávání. Studenti získali zpětnou vazbu od přítomných metodologů a získali možnost diskutovat své výzkumné plány. Na konferenci vystoupili kromě českých studentů též studenti z Gruzie, Fiji a Keni.